PMO

Het aanbieden van een PMO aan uw medewerkers is naast een wettelijke verplichting ook een belangrijk preventief instrument. De gezondheid van een medewerker komt namelijk vaak pas ter sprake als deze zich ziekmeldt. Een PMO brengt de algehele gezondheid, leefstijl en werkvermogen van uw medewerkers in kaart. Als uitkomst van het onderzoek krijgt de medewerker een persoonlijk advies om zijn gezondheid op peil te houden.

Wij maken voor u graag een PMO op maat. De basis van het inrichten van een PMO wordt gevormd door de uitkomsten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De risico’s die naar voren komen in de RI&E moeten meegenomen worden in een PMO. Een PMO kan ook worden ingezet als instrument voor aanvullende risico-inventarisatie bij groepen medewerkers. Dit omdat met een PMO knelpunten aan het licht kunnen komen, die met de RI&E niet werden gevonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Psychische en Sociale Belasting (PSA) in het werk.

De prijs van een PMO kan variëren en hangt af van de inhoud van het onderzoek. Onze Arboverpleegkundige adviseert u, vaak aan de hand van de RI&E, uit welke onderdelen het PMO kan bestaan. Uiteindelijk stellen we de inhoudt van het PMO samen. Bij de uitvoering van het PMO is onze Arboverpleegkundige betrokken, en in sommige situaties ook de bedrijfsarts. Het PMO kan zowel bij u op locatie als bij ons worden uitgevoerd. De prijzen van het PMO worden vooraf aan u kenbaar gemaakt zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Vraag hier meer informatie aan

Onze diensten

Preventie

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Full Service Arbodienstverlening

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Inzet Arboprofessionals

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Positieve gezondheid

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.