RI&E

Vanuit de Arbowet zijn werkgevers verplicht te zorgen voor zo optimaal mogelijke arbeidsomstandigheden voor hun werknemers. Onderdeel hiervan is een lijst met risico’s binnen een bedrijf en een plan om deze risico’s zo klein mogelijk te maken. Dit heet de Risico-Inventarisatie en Evaluatie, kortweg RI&E.

Veel werkgevers weten niet dat een RI&E vaak verplicht is. Als u personeel heeft dient u deze op te stellen. Onder personeel vallen ook uitzendkrachten, tijdelijke werknemers en dergelijke. Heeft u alléén vrijwilligers voor u werken? Dan hoeft u alleen een RI&E te hebben als u werkt met gevaarlijke stoffen of biologische agentia. Als u in totaal voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst heeft kunt u gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s. Deze checklist is een verkorte versie van de RI&E.

Vraag hier een gratis RI&E scan aan

Onze diensten

Preventie

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Full Service Arbodienstverlening

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Inzet Arboprofessionals

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Positieve gezondheid

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.