Functionaris gegevensbescherming

Vaardigwerk en Laboritas stellen hoge eisen aan de bescherming van (persoons)gegevens en de privacy van haar medewerkers, klanten, partners en de medewerkers van klanten en partners. We begrijpen dat de vertrouwelijkheid en beveiliging van gegevens essentieel zijn, en we nemen strenge maatregelen om deze te waarborgen.

Binnen Vaardigwerk hebben we een onafhankelijke Functionaris gegevensbescherming aangesteld, meester in de rechten de heer T. Klaarenbeek. Mr. Klaarenbeek houdt binnen de organisatie Vaardigwerk en Laboritas toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Een Functionaris gegevensbescherming is essentieel om ervoor te zorgen dat Vaardigwerk en Laboritas voldoen aan de vereisten van de AVG. De FG is verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing en naleving van gegevensbeschermingswetten en fungeert als een onafhankelijk en betrouwbaar aanspreekpunt voor alle betrokkenen.

Mr. Klaarenbeek voert zijn werkzaamheden uit volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieronder zijn enkele uitgangspunten uitgelicht:

  • Voorkomen is beter dan genezen. Vaardigwerk en Laboritas betrekken in een vroeg stadium de FG bij de (door)ontwikkeling van producten en diensten. Adviezen van de FG worden vastgelegd en opgevolgd.
  • De FG werkt volledig onafhankelijk en zelfstandig. Vaardigwerk en Laboritas waarborgen deze onafhankelijke positie.
  • De FG is direct en zonder tussenkomst van derden benaderbaar en aanspreekbaar.
  • De FG neemt een centrale positie in bij contacten tussen de AP en Vaardigwerk en Laboritas. In die positie moet de FG op de hoogte zijn van de communicatie van de AP met Vaardigwerk en Laboritas. De FG heeft een onafhankelijke positie en zal dus niet namens Vaardigwerk & Laboritas het woord voeren.

Mr. T.M. (Thomas) Klaarenbeek