Onze visie

In de visie van Laboritas staat de werknemer centraal in de bedrijfsgezondheidszorg. Daarmee wordt invulling gegeven aan het zorgaspect. Dat arbeidsverzuim voor 70% het gevolg is van niet-medische oorzaken doet daar niets aan af. Aan deze visie ligt een breed en holistisch gezondheidsbegrip ten grondslag. Hierin wordt gezondheid gezien als het vermogen om als individu om te kunnen gaan met psychische, fysieke en sociale levensuitdagingen (Positieve Gezondheid). Dit betreft dus vitaliteit en veerkracht. Een belangrijk uitgangspunt hierin is dat het individu (de werknemer) de regie heeft over zijn eigen gezondheid. De bedrijfsarts van Laboritas ondersteunt en stimuleert hem hierbij.

Daarnaast ondersteunt en adviseert de bedrijfsarts van Laboritas de werkgever in het gezond houden van zijn werknemers en zijn organisatie. Dit betreft onderwerpen als preventie, duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden.

Om dit te realiseren en betaalbaar te houden, nu en in de toekomst, volstaat de traditionele inzet van de bedrijfsarts niet meer vanwege het groeiende te kort aan bedrijfsartsen. Laboritas zet daarom de arboprofessionals in als verlengstuk van de bedrijfsarts. Dit zijn BIG-geregistreerde professionals die onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts een deel van de taken uitvoeren. Door een intensieve (dagelijkse) een-op-een relatie met de bedrijfsarts blijft deze volledig in control, en met een groter bereik en tegen lagere kosten.

Naast deze invulling van bedrijfsartsenvraagstukken is Laboritas een gecertificeerde arbodienst.

Vanuit een mens/werknemer georiƫnteerde visie geeft Laboritas op deze manier op pragmatische wijze invulling aan de bedrijfsgezondheidszorg voor de klant.

Onze diensten

Preventie

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Full Service Arbodienstverlening

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Inzet Arboprofessionals

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Positieve gezondheid

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.