Ik ben bedrijfsarts

Binnen Laboritas werken we met kleine en
flexibele teams, onze ‘bedrijfsgeneeskundige teams’. Zo’n team bestaat uit
minimaal 1 arboverpleegkundige en/of bedrijfsfysiotherapeut en een (bedrijfs)arts.
Samen komen we tot een concreet resultaat. Mocht je liever solo werken, dan
zijn hier uiteraard ook opties voor. 

Asahi Oehlers:

Ik maak graag tijd vrij tijd voor mijn
gezin, moestuin, sporten, sociale contacten en activiteiten voor de
kickboks-club. Waarom maak ik tijd? Omdat het in deze tijd juist zo
belangrijk is om in jezelf te investeren en de dingen die jij leuk vindt. Op
die wijze hou je zelf de regie op een goede balans tussen werk en privé. Binnen
Laboritas wordt mij deze gelegenheid ook geboden en kijken we samen naar de
mogelijkheden om de balans te bewaken.

 

Bedrijfsgeneeskundig team

We werken met kleine en flexibele teams, onze ‘bedrijfsgeneeskundige teams’. Hierin werken vaak een of meerdere arboverpleegkundigen en soms ook een bedrijfsfysiotherapeut. Samen komen we tot een concreet resultaat. Mijn beoordelingsvermogen is hierbij van cruciaal belang, maar even zo belangrijk is mijn inlevingsvermogen en de capaciteit om werknemer en werkgever mee te nemen op de weg naar werkhervatting en duurzaam herstel.

Werknemer heeft regie over zijn eigen gezondheid

Belangrijk hierbij is om de partijen goed in hun rol te laten; de werkgever faciliteert de verzuimbegeleiding en wordt daarin ondersteund door de bedrijfsarts. De werknemer wordt vooral ook gestimuleerd om zelf de regie te nemen in zijn eigen herstel. Het gezondheidsbegrip conform Positieve Gezondheid is hierbij van grote toegevoegde waarde en geeft veel handvatten om de werknemer te begeleiden naar herstel.

Wil jij als bedrijfsarts in loondienst of als ZZP ons team komen versterken? Kom dan een kop koffie drinken met de oprichters van Laboritas.

Onze diensten

Preventie

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Full Service Arbodienstverlening

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Inzet Arboprofessionals

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Positieve gezondheid

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.