Over ons

 

Jan Rens Klaarenbeek en Koos Oosthoek

 

De gezichten achter Laboritas

Laboritas legt zich toe op het voorkomen en verlagen van verzuim.
Dit doen oprichters Koos en Jan Rens samen met een eigen schil aan
bedrijfsartsen, Arboverpleegkundigen en Arboprofessionals. Inmiddels heeft
Laboritas een sterke groei doorgemaakt. We leveren bedrijfsartsen aan andere
arbodiensten en grotere organisaties. In diezelfde hoedanigheid is een fusie
ontstaan tussen Laboritas en VaardigWerk. Laboritas beheert hierin de
professionals, terwijl VaardigWerk beschikt over de expertise in preventie verzuimbegeleiding
en casemanagers. Vanuit deze basis werken we met Arbobehandelteams vanuit de
visie positieve gezondheid en leveren we een toegevoegde waarde.

 

 

Het behandelteam gaat uit van de bovenstaande 6 dimensies.
We hebben de bewuste ambitie om een intensief partnership aan te gaan, waarin
korte lijntjes en veel persoonlijk contact de vaste pijler wordt. Samen met
Laboritas zet u de volgende stap in verzuimbeheer binnen uw organisatie.

Positieve gezondheid
Het vermogen om als werknemer, maar vooral als individu om te gaan
met psychische, fysieke en sociale levensuitdagingen (weerbaarheid). Dit is positieve gezondheid.
Hierin is een centrale rol weggelegd voor de werknemer. Zij hebben de regie over hun eigen
gezondheid. Wij streven ernaar om iedereen die kan werken te laten participeren
binnen het arbeidsproces.

Welke bijdrage leveren we vanuit Laboritas aan positieve
gezondheid op de werkvloer? Laboritas is een arbodienst met een schil van eigen
bedrijfsartsen. Omdat we kunnen putten uit een groot netwerk aan professionals,
werken we graag samen met andere arbodiensten en grotere organisaties.

Partnership
Als team staan wij voor positieve gezondheid en partnership; samen
inzetten op preventie en positieve gezondheid. Laboritas levert daar een unieke bijdrage aan met
behulp van haar Arbo-behandelteams. We kijken
bij verzuim verder dan de aandoening of kwaal, en leggen de nadruk op wat
werknemers wél kunnen toevoegen binnen de organisatie. Een andere zienswijze
die veel meer kansen biedt. En dus de focus op positieve gezondheid en partnership.

Positieve gezondheid in de praktijk  
Het Arbobehandelteam bestaat uit Bedrijfsartsen, Arboverpleegkundigen, Praktijkondersteuners,
Casemanagers en Arbeidsdeskundigen. Specialisten met expertise op het gebied van preventie en verzuim.
Dit wordt aangevuld door de kennis vanuit kerndeskundigen. De behandelteams spelen aan de voorkant in op
preventie, waarmee verzuim voorkomen of verkort kan worden. Binnen preventie
valt te denken aan een veilige, gezonde en flexibele werkplek. De verzuimbegeleiding
valt samen met de Wet Verbetering Poortwachter, welke gericht is op het
terugdringen van het aantal werknemers dat (langdurig) ziek is en buiten het
arbeidsproces komt te vallen. De specialisten uit het Arbo-behandelteam zetten
hun expertise in om duurzame re-integratie te stimuleren, en tegelijk de kans op een terugval te beperken.

De zorgprofessionals blijven volledig ‘in control’ dankzij een
dagelijkse één-op-één relatie met de bedrijfsarts en u als partner. Efficiency
en intensieve verzuimbegeleiding waarmee we binnen uw organisatie het verschil
maken, preventie en verzuimbegeleiding.

Casemanagement
Verzuim en re-integratie zijn hete hangijzers binnen veel
bedrijven. Hoe maken we de kans op verzuim zo klein mogelijk, en hoe moeten we
re-integratie in de praktijk vormgeven?

Door de focus te leggen op positieve gezondheid, kan aan de
voorkant al veel opgelost worden. Iemands gezondheid brengen we in kaart op
basis van zes pijlers: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving,
kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Waarbij de huisarts
dezelfde taal spreekt als de Arbo-professionals. Professionals
die begrijpen waar het omtrent positieve gezondheid over gaat. Een groep
deskundigen die dezelfde taal spreken, en zo 
casemanagement voor werkgevers uit handen kunnen nemen. Door aan de voorkant meer
te doen, halen we het beste uit elk individu. Samen met de werkgever zetten we
ons elke dag in op flexibele wijze voor minder uitval, snellere terugkeer en
duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

 

Waarom kiest u voor Laboritas?
Met Laboritas gaat u een partnership aan. Met een positieve focus op preventie verzuim duurzame inzetbaarheid.

 

      10 redenen om voor Laboritas te kiezen

1.      Volledig gecertificeerd (SBCA en ISO)

2.      Compacte organisatie

3.      Vast aanspreekpunt

4.      Eigen bedrijfsartsen

5.      Eenvoudig en gebruiksvriendelijk verzuimsysteem

6.      Sparringpartner in complexe situaties

7.      Snelle communicatie door korte lijnen

8.      No-nonsense aanpak en maatwerk

9.     Uitsluitend BIG geregistreerde bedrijfsartsen en andere gecertificeerde kerndeskundigen

10.  Partnership 

Onze diensten

Preventie

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Full Service Arbodienstverlening

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Inzet Arboprofessionals

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Positieve gezondheid

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.