Over ons

De gezichten achter Laboritas Laboritas legt zich toe op het voorkomen en verlagen van verzuim. Dit doen oprichters Koos en Jan Rens samen met een eigen schil aan bedrijfsartsen, Arboverpleegkundigen en Arboprofessionals. Inmiddels heeft Laboritas een sterke groei doorgemaakt. We leveren bedrijfsartsen aan andere arbodiensten en grotere organisaties. In diezelfde hoedanigheid is een fusie ontstaan tussen Laboritas en VaardigWerk. Laboritas beheert hierin de professionals, terwijl VaardigWerk beschikt over de expertise in preventie verzuimbegeleiding en casemanagers. Vanuit deze basis werken we met Arbobehandelteams vanuit de visie positieve gezondheid en leveren we een toegevoegde waarde. Het behandelteam gaat uit van de bovenstaande 6 dimensies. We hebben de bewuste ambitie om een intensief partnership aan te gaan, waarin korte lijntjes en veel persoonlijk contact de vaste pijler wordt. Samen met Laboritas zet u de volgende stap in verzuimbeheer binnen uw organisatie. Positieve gezondheid Het vermogen om als werknemer, maar vooral als individu om te gaan met psychische, fysieke en sociale levensuitdagingen (weerbaarheid). Bij Laboritas beschouwen we dat als positieve gezondheid. Hierin is een centrale rol weggelegd voor de werknemer. Zij hebben de regie over hun eigen gezondheid. Wij streven ernaar om iedereen die kan werken te laten participeren binnen het arbeidsproces. Welke bijdrage leveren we vanuit Laboritas aan positieve gezondheid op de werkvloer? Laboritas is een arbodienst met een schil van eigen bedrijfsartsen. Omdat we kunnen putten uit een groot netwerk aan professionals, werken we graag samen met andere arbodiensten en grotere organisaties. Partnership Als team staan wij voor positieve gezondheid en partnership; samen inzetten op preventie en positieve gezondheid. Laboritas levert daar een unieke bijdrage aan met behulp van haar Arbo-behandelteams. We kijken bij verzuim verder dan de aandoening of kwaal, en leggen de nadruk op wat werknemers wél kunnen toevoegen binnen de organisatie. Een andere zienswijze die veel meer kansen biedt. En dus de focus op positieve gezondheid en partnership.   Positieve gezondheid in de praktijk Het Arbobehandelteam bestaat uit Bedrijfsartsen, Arboverpleegkundigen, Praktijkondersteuners,  Casemanagers en Arbeidsdeskundigen. Specialisten met expertise op het gebied van preventie en verzuim. Dit wordt aangevuld door de kennis vanuit kerndeskundigen. De behandelteams spelen aan de voorkant in op preventie, waarmee verzuim voorkomen of verkort kan worden. Binnen preventie valt te denken aan een veilige, gezonde en flexibele werkplek. De verzuimbegeleiding valt samen met de Wet Verbetering Poortwachter, welke gericht is op het terugdringen van het aantal werknemers dat (langdurig) ziek is en buiten het arbeidsproces komt te vallen. De specialisten uit het Arbo-behandelteam zetten hun expertise in om duurzame re-integratie te stimuleren, en tegelijk de kans op een terugval te beperken.   De zorgprofessionals blijven volledig ‘in control’ dankzij een dagelijkse één-op-één relatie met de bedrijfsarts en u als partner. Efficiency en intensieve verzuimbegeleiding waarmee we binnen uw organisatie het verschil maken, preventie en verzuimbegeleiding.   Casemanagement Verzuim en re-integratie zijn hete hangijzers binnen veel bedrijven. Hoe maken we de kans op verzuim zo klein mogelijk, en hoe moeten we re-integratie in de praktijk vormgeven?   Door de focus te leggen op positieve gezondheid, kan aan de voorkant al veel opgelost worden. Iemands gezondheid brengen we in kaart op basis van zes pijlers: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Waarbij de huisarts dezelfde taal spreekt als de Arbo-professionals. Professionals die begrijpen waar het omtrent positieve gezondheid over gaat. Een groep deskundigen die dezelfde taal spreken, en zo casemanagement voor bedrijven uit handen kunnen nemen. Door aan de voorkant meer te doen, halen we het beste uit elk individu. Samen met de werkgever zetten we ons elke dag in op flexibele wijze voor minder uitval, snellere terugkeer en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.   Waarom kiest u voor Laboritas? Met Laboritas gaat u een partnership aan. Met een positieve focus op preventie verzuim duurzame inzetbaarheid.   10 redenen om voor Laboritas te kiezen
  1. Volledig gecertificeerd (SBCA en ISO)
  2. Compacte organisatie
  3. Vast aanspreekpunt
  4. Eigen bedrijfsartsen
  5. Eenvoudig en gebruiksvriendelijk verzuimsysteem
  6. Sparringpartner in complexe situaties
  7. Snelle communicatie door korte lijnen
  8. No-nonsense aanpak en maatwerk
  9. Uitsluitend BIG geregistreerde bedrijfsartsen en andere gecertificeerde kerndeskundigen
  10. Partnership

Onze diensten

Preventie

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Full Service Arbodienstverlening

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Inzet Arboprofessionals

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.

Positieve gezondheid

De bedrijfsarts staat aan de basis van goed bedrijfsgeneeskundig advies.