FAQ

Veelgestelde vragen

Wij helpen jou graag bij alle vragen rondom het verzuim. Nog steeds niet duidelijk? Neem gerust contact met ons op.

FAQ

Veelgestelde vragen

Wij helpen jou graag bij alle vragen rondom het verzuim. Nog steeds niet duidelijk? Neem gerust contact met ons op.

FAQ

Veelgestelde vragen

Wij helpen jou graag bij alle vragen rondom het verzuim. Nog steeds niet duidelijk? Neem gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Werkgevers

Moet ik als werkgever verplicht een arbodienst hebben?

Ja een Arbodienst is verplicht; Werkgevers moeten minimumeisen voor gezond en veilig werk afspreken met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en arbodeskundige. Zo’n basiscontract is nu verplicht. In dit contract staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener. Uitzondering. Als een werkgever voor een maatwerkregeling kiest, dan dient de OR en of Personeelsvertegenwoordiging hier schriftelijk toestemming voor te verlenen.

Mijn werknemer is ziek door een oorzaak buiten werk. Moet ik nog steeds betalen?

Wat is taakdelegatie?

Wat is het verschil tussen maatwerk en vangnet?

Zijn de deskundigen van Laboritas geregistreerd?

Kan ik kiezen met welke bedrijfsarts gewerkt wordt?

Wat kost een zieke medewerker echt?

Wat zijn de kosten van de arbodienst per medewerker?

Wat doet de arbodienst?

Wat is ziekteverzuim?

Arbodienst inschakelen

Bedrijfsarts inschakelen

Gecertificeerde arbodienst

Re-integratie 2e spoor / kosten re-integratietraject

Veelgestelde vragen

Werknemers

Ik ben ziek. Waar mag mijn werkgever allemaal naar vragen?

Uw werkgever mag wettelijk vragen naar een aantal zaken:

  • Telefoonnummer en verpleegadres

  • Verwachte duur van het verzuim (dus niet van ziekte)

  • Benutbare mogelijkheden

  • Lopend werk (afspraken, werkzaamheden)

  • Is sprake van een bedrijfsongeval?

  • Is een andere partij aansprakelijk? Bijvoorbeeld bij verkeersongeval

Natuurlijk mag u zelf meer informatie bespreken als die relevant is. Uw werkgever mag geen medische informatie opnemen in het dossier, tenzij u daar zelf toestemming voor geeft.

Wat is ziekteverzuim?

Wat is re-integratie?

Ik heb een klacht over Laboritas. Wat kan ik doen?

Ik ben het niet eens met (het verslag van) de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Als medewerker ben ik het niet eens met de beoordeling van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Mag ik als medewerker zonder toestemming van mijn werkgever een afspraak maken met de bedrijfsarts?

Ik ben het niet eens met mijn werkgever op het gebied van de re-integratie. Wat kan ik doen?

Ik ben het niet eens met de arbodienst. Wat kan ik doen?

Moet ik meewerken aan een onderzoek van de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts zegt iets anders dan mijn huisarts (of andere behandelaar). Wat kan ik doen?

Arbodienst inschakelen

Gecertificeerde arbodienst

Re-integratie 2e spoor / kosten re-integratietraject

Wat doet de preventie medewerker?

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact met ons op, wij zijn hier om te helpen.

Website examples
Website examples
Website examples