Functionaris gegevensbescherming

V

1.1

-

Last edited on

Dec 18, 2023

Privacy en gegevensbescherming

Bij Laboritas hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. We begrijpen dat vertrouwelijkheid en beveiliging van gegevens essentieel zijn, en daarom nemen we strenge maatregelen om dit te waarborgen.

Om te voldoen aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), hebben we binnen Laboritas een onafhankelijke Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, de heer T. Klaarenbeek. Als meester in de rechten houdt de heer Klaarenbeek toezicht op de toepassing en naleving van de AVG binnen Laboritas.

De rol van een Functionaris voor Gegevensbescherming is essentieel om ervoor te zorgen dat we bij Laboritas voldoen aan de vereisten van de AVG. De FG is verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing en naleving van gegevensbeschermingswetten en fungeert als een onafhankelijk en betrouwbaar aanspreekpunt voor alle betrokkenen.

Bij Laboritas werken we volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Enkele belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Voorkomen is beter dan genezen: We betrekken de FG al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van onze producten en diensten. Adviezen van de FG worden vastgelegd en opgevolgd.

  • Onafhankelijkheid: De FG werkt volledig onafhankelijk en zelfstandig, en we waarborgen deze onafhankelijke positie bij Laboritas.

  • Directe toegankelijkheid: De FG is direct benaderbaar en aanspreekbaar, zonder tussenkomst van derden.

  • Centrale positie: De FG neemt een centrale positie in bij contacten tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Laboritas. De FG is op de hoogte van de communicatie tussen de AP en Laboritas. Het is belangrijk om op te merken dat de FG een onafhankelijke positie inneemt en niet namens Laboritas spreekt.

Bij Laboritas zetten we ons in om de privacy en gegevensbescherming van al onze medewerkers, klanten, partners en de medewerkers van klanten en partners te waarborgen. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over ons privacybeleid of gegevensbescherming.


Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming

Mr. T.M. (Thomas) Klaarenbeek - Functionaris gegevensbescherming

Emailadres: clearlegalconsultancy@gmail.com

Telefoon: 06 – 33 69 58 59