Privacyverklaring

V

1.1

-

Last edited on

Dec 18, 2023

Delen van (persoons)gegevens

Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan je denkt. Wanneer je je ziekmeldt via je werkgever of wanneer er een afspraak bij de bedrijfsarts is gemaakt. Wanneer je met één van onze professionals mailt of spreekt. In alle gevallen kun je er op vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens.

Laboritas hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten en de bezoekers van haar websites. Tevens zijn wij van mening dat het van belang is jou te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en welke invloed je zelf kunt uitoefenen op jouw privacy. Daarom raden wij je aan om dit privacy beleid zorgvuldig te lezen.


Cookies en de website

Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De website van Laboritas maakt geen gebruik van cookies.


Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op jou of die we in verband kunnen brengen met jou.

Je deelt persoonsgegevens met ons als er, eventueel via je werkgever, een zorgaanvraag bij ons binnenkomt. Dit kan een ziekmelding zijn, maar ook een arbeidsomstandighedenspreekuur, een arbeidsdeskundigonderzoek, een PMO of een (aanstellings)keuring zijn vormen van een zorgaanvraag.

Het doel van de registratie van persoonsgegevens is om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de zorgvraag. De verzameling en het gebruik van persoonsgegevens beperken we tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden.

De persoonsgegevens die wij verwerken staan geregistreerd in een register; neem contact op met onze contactpersoon voor meer informatie hierover. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze pagina.


Met wie delen wij persoonsgegevens?

In principe delen we je gegevens niet met anderen tenzij er een goede reden of verplichting voor is. Een goede reden kan zijn dat we gegevens delen in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure, ter bescherming van de rechten of het eigendom van Laboritas, ter voorkoming van een misdrijf of het beschermen van de staatsveiligheid of ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Soms moeten we op basis van een overeenkomst of reglement jouw gegevens delen met een andere partij of organisatie.
Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons aan.


Beveiliging van persoonsgegevens

De beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens is voor ons een groot goed. We houden continu toezicht op hoe persoonsgegevens worden gebruikt en beveiligd.
Gaat er toch een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan jou, als het nodig is.


Geheimhoudingsverklaring

We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens inzien en verwerken.


Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’.
Wil je je gegevens wijzigen en zo gebruik maken van je ‘Recht op correctie’?
Of wil je je gegevens laten verwijderen en gebruik maken van je ‘Recht op vergeten te worden’? Dit is alleen mogelijk als dit wettelijk toegestaan is.

Voor een dergelijk verzoek, zie de contactgegevens van onze contactpersoon onderaan deze pagina.


Een klacht in het kader van privacy

Een klacht over privacy gerelateerde zaken kun je via ons klachtenreglement indienen. Klik hier voor het geldende klachtenreglement.


Onze visie op privacy

Onze dienstverlening is voor een belangrijk deel gebaseerd op jouw gegevens omdat we jou willen helpen. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op je gegevens en zorgen we dat het veilig gaat.


We willen je zo goed mogelijk leren kennen

Wij verbeteren en vernieuwen elke dag. We willen snellere processen en meer handige tools voor je bouwen. Je zo innovatief en persoonlijk mogelijk helpen. Vaak gebruiken we daarvoor je persoonsgegevens. Want hoe beter we je kennen, hoe makkelijker we je kunnen helpen.


We passen ons privacy beleid regelmatig aan

Er is steeds meer mogelijk met data. En de regelgeving verandert regelmatig.

Ons privacy beleid is daarom ook continu in beweging. We blijven over dit onderwerp in gesprek met onze klanten, toezichthouders en belangenorganisaties. En we houden ons beleid up-to-date.


Contactpersoon Privacy: 

Koos Oosthoek | 0646 122 147 | koos.ooshoek@laboritas.nl